,

CÁP LIGHTNING TO HDMI MULTIPORT


Compare

1.450.000 ₫

Chuyển hình ảnh và âm thanh từ cổng lightning trên iPhone, iPad ra màn hình ngoài, kết nối từ cổng lightning trên iPhone, iPad ra cổng HDMI của thiết bị trình chiếu